ارائه خدمات

خدمات سرویس و نگهداری ، تعمیرات و تأمین قطعات ارائه شده به شرح زیر اعلام میگردد:

1- تهیه شناسنامه و مشخصات اجزاء آسانسور

2- بازدید و کنترل ایمنی و عملکرد آسانسورها یک بار در ماه طبق چک لیست های مربوطه

3- سرویس و نظافت آسانسور ها و رگلاژ درب ها در صورت لزوم یکبار در ماه

4- بازدید دوره ای کارشناسان مکانیک هر سه ماه یکبار طبق چک لیست های مربوطه

5- بازدید دوره ای کارشناسان الکترونیک هر یک ماه یکبار طبق  چک لیست های مربوطه

6- بیمه مسئولیت مدنی یکساله آسانسور ها در قبال استفاده کنندگان و تعمیر کاران آسانسور

7-تأمین قطعات یدکی از کارخانه سازنده

8- رفع خرابی احتمالی توسط شیفت سیار حداکثر ظرف مدت 3 ساعت

     مدیران شرکت بر این باورند که تداوم حیات و فعالیت این شرکت وابسته به رضایت از کیفیت خدمات ، نوید دهنده موفقیت ما در مسیری است که همراه شما در آن گام نهادهایم بطور حتم فعالیت های این شرکت نیازمند بهبود و ارتقای مداوم همیشگی کیفیت می باشد.